Stikkordarkiv: fruktbarhetstest

Fertilitetstester for kvinne og mann

Fertilitetstest

Fertilitetstester for testing av din fruktbarhet. Er du bekymret for fruktbarheten eller har prøvd å bli gravid en stund uten å lykkes? Da er det lurt å ta en fertilitetstest. Det finnes fertilitetstester for både menn og kvinner, og i en situasjon hvor man ikke får det til, burde begge ta en test for å sjekke at dere begge er fruktbare. Heldigvis finnes det fertilitetstester for hjemmet som er enkle å bruke, og som gir deg en god indikasjon på din og din partners fruktbarhet.
Les videre

Fruktbarhet

Fruktbarhet hos kvinner og menn er et tema som ofte tas opp i nyhetsmediene, ofte med sensasjonspregede overskrifter. Kvinner bør ikke vente for lenge med å få barn fordi fruktbarheten synker med alderen – selv om det nå fødes flere barn per år enn for noen tiår siden. I 1986 – 1990 var kvinner i gjennomsnitt 25 år ved første graviditet. Nå er gjennomsnittsalderen over 28 år. Når fruktbarheten har gått nedover de siste årene, er kvinnenes alder en viktig faktor ettersom kvinnen blir eldre, reduseres både antall egg og kvaliteten på disse.
Les videre