Om Bli-Gravid.no

Bli-Gravid.no er en opplysningsside om hva man kan gjøre hvis man har problemer med å bli gravid. Vi gir deg oversikt over hva som finnes av hjelpemidler for å bli gravid, metoder og hvordan man får tilgang til dem. Informasjonen på denne siden er kun for informasjon og hjelp til å bli gravid, og er ikke ment å erstatte medisinsk rådgivning.

Nedsatt fruktbarhet og fertilitetsproblemer er det mange par som opplever. I Norge er det ca 120000 par, eller 1 av 7 som ikke blir gravid, derfor vil vi gjennom bli-gravid.no gi deg kvalitets informasjon og tips for å bli gravid. Hvor lang tid det tar for hver enkelt å bli gravid varierer, og man vil jo gjerne bli gravid raskt når man først har bestemt seg for å bli gravid. Når tiden går og resultatene uteblir, kan forsøksprosessen bli frustrerende, og man blir usikker på hva som er galt. Da er bli-gravid.no i tillegg til medisinsk rådgivining et godt hjelpemiddel i prosessen.

Bli-Gravid.no tar ikke ansvar for informasjon som ikke er korrekt, samt skade, og eller sykdom.

Har du spørsmal vedrørende bli-gravid.no eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du bruke vårt kontaktskjema.