Fruktbarhet

Fruktbarhet hos kvinner og menn er et tema som ofte tas opp i nyhetsmediene, ofte med sensasjonspregede overskrifter. Kvinner bør ikke vente for lenge med å få barn fordi fruktbarheten synker med alderen – selv om det nå fødes flere barn per år enn for noen tiår siden. I 1986 – 1990 var kvinner i gjennomsnitt 25 år ved første graviditet. Nå er gjennomsnittsalderen over 28 år. Når fruktbarheten har gått nedover de siste årene, er kvinnenes alder en viktig faktor ettersom kvinnen blir eldre, reduseres både antall egg og kvaliteten på disse.


Et jentefoster har fra 6 til 7 millioner egg i eggstokkene. Når hun er kommet til puberteten er tallet redusert til 300 000 – 400 000 egg. I løpet av hennes fruktbare alder reduseres tallet gradvis. Eggene går i oppløsning og absorberes av kroppen, uavhengig av mensen. I tillegg synker kvaliteten på de eggene hun har igjen. Derfor har kvinner over 35 år problemer med å bli gravid. Kvinner kan bli gravide og få barn fra de er cirka 13 til de er cirka 50 år. Denne perioden kan omtales som kvinnens fruktbare eller fertile alder.

Fruktbarhetstest

Fruktbarhetstester for hjemmebruk er et nyttig hjelpemiddel som bidrar til å finne ut hvorfor en kvinne eller mann ikke kan bli gravid. Testene bidra til å finne ut om problemet er med mannen eller kvinnen, eller begge deler. Fruktbarhetstestene er enkle å bruke og gir et raskt svar om man har et fryktbarhetsproblem. Hvis testen viser at man har lav fruktbarhet, anbefales det å kontakte lege for en grundig sjekk. Dette inkluderer vanligvis en fysisk eksamen, sædanalyse, blodprøver, og andre spesielle prosedyrer. Se mer fruktbarhetstest til kvinnen og fruktbarhetstest til mannen

Fruktbarhet redusert med 50%
Et ungt, friskt par, som har regelmessig sex og ikke benytter prevensjon, har 85 prosents sjanse for å bli gravide i løpet av et år. Når kvinnen er kommet til 35-årsalderen, er sannsynligheten redusert til 50 prosent. Jo eldre man blir jo mindre kvalitet og sjanse er det for at eggene blir befruktet. Faktorer som reduserer fruktbarheten er endometriose, hormoner i ubalense, monofaser, bekkeninfeksjoner, polypper og muskelknuter i livmoren. Kvinnenes generelle helse har stor betydning for om de blir gravid, og for om de kan gjennomføre en graviditet. Det er umulig å bli yngre. Men fruktbarheten øker med god helse.

Gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende har steget gjennom den siste generasjonen, og det viser at kvinner i dag ønsker mer kontroll, og prioriterer derfor karriere foran det å stifte familie. Den biologiske klokken slutter ikke å tikke og sjansen for å bli gravid blir mindre og mindre med årene. Når det begynner å bli for sent kommer an på når du er «programmert» til å komme til menopausen, som er siste menstruasjon. Omtrent ti år før dette kan det være for sent å få barn.

P-piller og fruktbarhet
Studier bekrefter at det kan være vanskeligere for p-pillebrukerne å bli gravide i de første månedene etter at de sluttet å bruke p-piller, sammenlignet med de som hadde brukt kondom eller andre former for prevensjon. Tiden det tar etter at man har sluttet med p-piller og frem til fertiliteten har normalisert seg varierer, men etter et år skal fertiliteten være helt normalisert.

Fruktbarhet hos kvinner
Med regelmessige menstruasjoner hver 4. uke, vil en kvinne være mest fruktbar 10-14 dager etter at menstruasjon begynte. Likevel er det ikke så nøye med å tidfeste samleiene. Normale sædceller kan leve 1 uke, og du kan godt bli gravid hvis dere har samleier 2-4 ganger pr. uke fra én dag etter at menstruasjonen er over. Da vil du alltid ha sædceller i deg. Eggløsningen i en 28-dagers syklus skjer på dag 14 etter at menstruasjonen startet, og egget kan leve 2 døgn. Les mer om fruktbarhetstest for kvinnen

Fruktbarhet hos menn

Fruktbarhet

Fruktbarhet

I motsetning til kvinner kan menn få barn som 50-, 60- og 70-åringer. Kjente personer som Michael Douglas, Paul McCartney og Rod Stewart, som nylig fikk sitt åttende barn i en alder av 66 år, er eksempler på fedre som har fått barn godt opp i årene. Har dere først bestemt dere for å bli foreldre, ønsker dere jo at dere skal bli gravide så fort som mulig. Men heller ikke for menn er det uproblematisk å bli pappa etter de 40. Nyere forskning viser at mannens fruktbarhet synker raskt i 40-årene. Er du blitt 45 år og ikke har stiftet familie, bør du gjøre noe med det om du ønsker barn, er rådet fra forskerne. Flere forskningsundersøkelser viser også at jo eldre en mann er, dess lengre tid vil han bruke på å gjøre partneren gravid. Sjansen for befruktningen tar mer enn ett år er 8 % om du er under 25 år. Er du over 35 er sjansene rundt 15 %. Barn av eldre fedre har større sjanse for å få hjertedefekter, autisme, schizofreni og epilepsi, og barnet har dobbelt så stor sjanse for å dø før voksen alder. Her kan også andre faktorer spille inn. For menn blir kvaliteten på spermaet dårligere etter hvert som han blir eldre, og det påvirker arvestoffet. Etter 45 års-alderen kan vi se forringinger i sædkvaliteten som går på arvestoffet. Blant annet viser en ny undersøkelse på Island at det å bli far i høy alder, kan føre til større sjanser for at barnet får arvelige sykdommer og psykiatriske lidelser som schizofreni. Biologisk sett er det nok best for menn å få barn før de fyller 45 år. Men vi må ikke overse den sosiale betydningen av å stifte familie senere. Eldre fedre kan være vel så egnet for foreldrerollen som yngre. Eldre fedre har mer erfaring og gjerne bedre styring på økonomien og livet generelt, noe som vil ha positive effekter for barnet. Les mer om fruktbarhetstest for mannen

Andre nyttige artikler
Bli gravid raskt
Fertilitetsproblemer
Problemer med å bli gravid
Hjelp til å bli gravid
Tips for å bli gravid
Blir ikke gravid
Jeg ble gravid med BabyComp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *