Blir ikke Gravid

Blir ikke gravidBlir ikke Gravid. Under går vi gjennom de viktigste årsaker til at man ikke blir gravid. Mange av disse kan i seg selv være enkle, kanskje så enkle at man ikke har tenkt muligheten. Med en BabyComp får du nyttig informasjon om eggløsning og syklus. Alt blir lagret i BabyCompen, og du kan få tatt utskrift av opplysningene når du trenger det. Når du bruker BabyCompen, kan du følge med på når eggløsning forventes, når den har vært og om syklusen er uten eggløsning. PFCen vil også vise graviditet. Alle PFCene har de samme grunnleggende funksjonene. Babycomp har ekstra funksjoner som er praktiske å ha når man ønsker å bli gravid. I alle situasjoner anbefaler vi deg å begynne med en BabyComp og sette en ny tidshorisont på 6-12 måneder. Hvis du ikke blir gravid etter 4 målte sykler, kontakter du PFC Nordic for en BabyComp-utskrift.

Årsakene til at du ikke blir gravid
Mange vet ikke når kvinnen har eggløsning og prøver å bli gravide på feil tidspunkt i syklusen. Mange som blir utredet, får beskjed om at alt er i orden og at de bare må gå hjem og prøve mer. BabyComp er det beste instrumentet på markedet til å finne ut hvor i syklusen eggløsningen er. Vet man det, kan man planlegge samleiet og unngå at sexen blir et stressmoment. Du kan også registere samleier i BabyCompen slik at etter hvert kan få informasjon om dere har truffet på eggløsningen. BabyCompen vil også vise om det er nok progesteron og om høyfasen i syklusen er tilstrekkelig lang.

Høyfasen er for kort, dvs dagene fra eggløsning til mens bør være på minst 9 dager
Hvis du ikke blir gravid, kan det være at høyfasen er for kort. Normalt bør den være 9 eller flere dager. De fleste har en høyfase på 12 dager. Kvinner betegnes som bi- ellet to-fasiske, dvs gjennom en syklus er det lave temperatuer fra mens til eggløsning. Denne kalles lav-fasen. Fra eggløsning til mens er det høye temperaturer, og denne delen kalles høyfasen eller lutealfasen (jfr det gule legmet og progesteron). Følgelig betegnes en syklus uten eggløsgning som monofase. Naturen har innrettet det hele på en vis måte: Det tar 5-6 dager før det befruktede egget kommer ned i livmoren og selve festeprosessen tar 5-6 dager, dvs 11-12 dager totalt. Det sier seg selv av hvis høyfasen kun er 6-8 dager før progesteronnivået faller at det ender galt – det blir for liten tid til at embryoet fester seg. Les mer om høyfasen er for kort

Korte, lange eller variable sykler
Mange blir ikke gravide fordi de ganske enkelt bommer på eggløsningen. De fleste tror eggløsningen er midt i syklusen. Fakta er at den hos de fleste er 12 dager før mens, men hos noen er det kanskje 9 dager hos andre 14 dager. Men hos en og samme kvinne pleier antall dager i høyfasen å være konstant. Når du bruker BabyComp, vil du få bekreftet at du har hatt eggløsning og du kan følge med om høyfasen er lang nok. En kunde hadde prøvd å bli gravid i over 3 år, og medisinsk fått beskjed om at alt var i orden. Babycomp viste at hun hadde eggløsning en uke senere en det hun selv trodde. Les mer om korte lange eller variable sykler

Asynkront syklusmønster
Asynkront syklusmønster er når eggløsningdagen, EL, varierer i et visst mønster fra syklus til syklus. Ca. 1,5-2% opplever dette, men de færreste oppdager det. Syklusmønsteret blir kort-lang-kort-lang. Dette fører til at også EL varierer. Her er to eksempler fra PFC Nordics praksis: EL på dag 14-15-14-15-14-15 osv eller dag 19-23-19-23-19-23 osv. Siden eggløsningene kommer vekselvis fra høyre og venstre eggstokk, er det tydelig at modningen i den ene er annerledes enn i den andre. Les mer om asynkront syklusmønster

Monofaser – sykler uten eggløsning
Monofase er når eggløsningen uteblir i en syklus. Det er helt normalt at det skjer en gang i blant. En BabyComp vil vise hvis det skjer. Du får ganske enkelt ikke grønt lys etter eggløsning. Hvis det ikke er noen eggløsning, dannes det ikke noe gult legeme og temperaturen stiger ikke. BabyCompen kan derfor ikke gi grønt lys. Skjer dette en gang, er det ikke noe å bry seg om. Skjer det gjentatte ganger, anbefaler vi en å få tatt en BabyComp-utskrift som vil vise hva som er fatt. Les mer om monofaser sykler uten eggløsning

For lite progesteron eller CLI – nedsatt gullegmefunksjon
Hormonet produseres av det gule legemet, corpus luteum, etter eggløsningen, og det er det som driver temperaturen opp. Det hender at det gule legemet produserer for lite progesteron, og et eventuelt befruktet egg vil da ha vanskelig for å feste seg. Fenomenet kalles CLI, corpus luteum insuffiencia, eller nedsatt gullemefunksjon. Nedsatt gullegemefunskjon er ofte i kombinasjon med for kort høyfase, dvs mindre enn 9 dager.
Diagnosen stilles sjelden medisinsk fordi leger og gynekologer mangler kvalifiserende data. En blodprøve reflekterer verdiene på det tidspunkt den ble tatt, og ikke dagen før eller etter. Les mer om propgesteron eller cli nedsatt gullegmefunksjon

Hormoner i ubalanse
Hormonell ubalanse mellom hormonene østrogen og progesteron kan være et hinder til å bli gravid, og særlig hvis det er tendens til lite progesteron. PFC-brukeren vil fort ane dette, for temperaturene svinger uten fast mønster. I noen sykler er det eggløsning, i andre ikke. Noen sykler er med nedsatt gullegemfunksjon og andre varierer i lengde. Slike ubalanser har ofte sammenheng med etterdønninger av hormonell prevensjon og kosthold generelt og lar seg behandle. Les mer om hormoner i ubalanse

Gjentatte spontanaborter
Spontanaborter begynner med et temperaturfall 3-5 dager før. Dette betyr at progesteronnivået synker. Effekten blir den samme som ved menstruasjon, hypofysen tolker dette som «at det ikke ble noe denne gang» og gir beskjed om at det ikke ble noen befruktning og at menstruasjonen, i dette tilfellet avbruddet, skal settes i gang. Kvinner må regne med en spontanabort. Naturen har sine mekanismer, og det kan i noen tilfeller skyldes genetiske feil hos fosteret. Når spontanaborter skjer gjentatte ganger, er det slutt på tilfeldighetene. Feilen ligger som regel ved det gule legmet som plutselig produserer for lite progesteron til å opprettholde graviditeten. Les mer om gjentatte spontanaborter

PCOS – Polycystisk Ovariesyndrom
Polycystisk Ovariesyndrom blir mer og mer vanlig. Diagnosen stilles når follikler som ikke ble brakt til eggløsning fester seg i eggstokkveggen. Følgen er som regel sterkt varierende sykluslengder, gjerne kombinert med andre symptomer som økt hårvekst, overvekt, insulinresistens, høyt blodtrykk med mer. Eggløsninger forekommer som regel i de fleste sykler, og PCOS er i seg selv ikke noe hinder til å bli gravid. Problemet er at de aller fleste bommer tidsmessig, og bruk av eggløsningstester blir kostbart når man tester over flere uker. En BabyComp vil vise når det er eggløsning. Les mer om PCOS polycystisk ovariessyndrom

Endometriose
Endometriose er når vev som ligner livmorslimhinnen (det som støtes ut under menstruasjonen) finnes utenfor livmoren. Endometriose er en av de hyppigste årsaker til at graviditet uteblir, men det er fullt mulig å bli gravid med diagnosen. Bruker du BabyComp, vil du få en bekreftelse i hver syklus om det er eggløsning og om det gule legemet, corpus luteum, produserer nok av hormonet progesteron til at et befruktet egg kan feste seg. BabyCompen vil i tilfelle normalt bekrefte graviditet ca 18-20 dager etter eggløsning. En BabyComp-utskrift viser syklusforløp, lengder og eggløsninger tabellarisk og temperaturkurven viser forholdet mellom østrogen og progesteron. Les mer om endometriose

Kun en eggleder eller en eggstokk
Hvis du har mistet en eggstokk, vil du som BabyComp-bruker fort se om den gjenværende har overtatt og produserer eggløsning hver måned. Hvis du kun har eggløsning annenhver måned, vet du fort i hvilke måneder du har eggløsning og kan time samleier i forhold til den. Har du to eggstokker, men mangler en eggleder, vil sannsynligheten for å bli gravid når eggløsningen kommer fra eggstokken som har intakt eggleder. Ved hjelp en BabyComp finner du ut når eggløsning nærmer seg og kan be om ultralyd. Slik får du bekreftet hvilken eggstokk som ovulerer, og da har du rytmen i det hele. Les mer om eggleder og eggstokk

Høy eller lav BMI
Sterk over- eller undervekt fører ofte til nedsatt fruktbarhet og vanskeligheter med å bli gravid. Hvis kvinnen har en BMI, body mass indeks, som er mindre enn 20 eller høyere enn 30, kan dette være en medvirkende årsak til at graviditet uteblir. Endring i kosthold og tilpasset trening kan gi positive resultater. Mat som fremmer progesteronbalansen anbefales spesielt. Ladycomp og Babycomp har innebygget BMI-kalkulator og dette sammen med en PFC-utskrift viser status og dokumenterer endringer over tid, jfr andre artikler om hormonbalanse, CLI osv. Les mer om BMI

Mannen
I alle tilfeller hvor mannen har nedsatt sædkvalitet er timing av samleiet i forhold til eggløsningen viktig. For de fleste par vil det være optimalt å ha samleie fra to dager før man forventer eggløsning. Babycomp har ekstra planleggingsfunksjoner som gir dato for neste forventede eggløsning allerede på dag 2 i syklusen. Ved ujevne sykler gir statistikkmodulen alle viktige tall for å beregne kommende eggløsning. En syklusutskrift gir dessuten en grafisk fremstilling av syklusen. Samleier kan registreres, og Babycomp markerer når samleie og dato for eggløsning klaffer tidsmessig. Enklere kan det ikke bli. Les mer om mannen

Bli Gravid med BabyComp
Om BabyComp
BabyComp tekniske detaljer
BabyComp og sikkerhet
BabyComp brukertips
BabyComp avbetaling