Familieplanlegging

Familieplanlegging er vanlig i den vestlige del av verden i moderne tid. Det innebærer et livsløp der kvinne og mann prioriterer utdannelse før de stifter familie og får barn. Etter hvert som legevitenskapen har utviklet stadig bedre prevensjon, har såkalte moderne familier valgt hvor mange barn de ønsker seg og når de vil ha barn. Alle kvinner og jenter skal ha makt over egen kropp og rett til å bestemme om og når de skal ha barn.

FamilieplanleggingFamillieplanlegging betyr egentlig tiltak for å regulere barnefødsler, men ordet blir også brukt om prevensjonsveiledning, rådgiving ved seksuelle samlivsvansker, hjelp til kvinner som har problemer med å bli gravid samt medisinsk veiledning når det er spørsmål om risiko for arvelig sykdom hos fosteret. God familieplanlegging er og et viktig forebyggende tiltak mot uønsket svangerskap og dermed mot avbrytelse av svangerskap (abort). Familieplanlegging har også medvirket til å senke spedbarnsdødeligheten, idet den har brakt barnefødslene inn på tidspunkter i morens liv og ved en alder og i et antall og en avstand fra hverandre som gir grunnlag for sunne og levedyktige barn. Den er således også et viktig forebyggende medisinsk tiltak.

Familieplanlegging med BabyComp
Hormonfrie prevensjonsmidler gjør at kvinner kan planlegge graviditeter og sammen med sin samboer/ektefelle finne det gunstigste tidspunktet for en graviditet og fødsel. Når du har født et barn, får familieplanleggingen en ny mening. Å få et barn til vil endre familielivet. Er dere klare til å ta imot en nyfødt igjen? Hvordan vil det andre barnet eller barna reagere på å måtte dele din oppmerksomhet med en ny baby?

Det er også viktig å vurdere avstanden mellom graviditetene. Om du og din partner har klare oppfatninger om hvor nær i alder dere ønsker at barna skal være, så er det forskning som viser at for tette graviditeter eller for lang avstand mellom graviditetene kan innebære helserisikoer for både mor og barn.

En BabyComp fungerer både som eggløsnings- og graviditetstest i hver syklus. Den viser også prognose for neste eggløsning. Alle temperaturer og registrerte menstruasjoner lagres og tolkes av BabyCompen. Du kan bla tilbake i tid og se tidspunkt for tidligere eggløsninger. Du vil også kunne se om eggløsningen har uteblitt i en eller flere sykluser. Når du har lagret data i fire måneder eller lenger, kan du sende PFCen inn til PFC Nordic og få en utskrift. På utskriften kan du se om alt er i orden i syklusen. Den viser dato for eggløsningene, om det er eggløsning i hver syklus, og den kan vise om det er god balanse mellom østrogen og progesteron. Utskriften vil også kunne vise termindato ved en eventuell graviditet.

BabyComp viser prognose for eggløsning for de neste seks dagene ved at rødt lys blinker. Babycomp har dessuten den ekstrafunksjonen at den viser dato for neste forventede eggløsning i begynnelsen av hver syklus. Babycomp vil også vise termindato som hører til eggløsningsdato. Når du blir gravid, vil BabyCompen vise dette med at alle lys lyser ca 18 dager etter eggløsning. Babycomp har også her en ekstrafunksjon: Du kan registrere samleie, og få vite om samleiet klaffet tidsmessig med eggløsning allerede fire dager etter eggløsning. Familieplanlegging er enkelt med en BabyComp.

Relaterte tema til Familieplanlegging
Nedsatt fruktbarhet
Blir ikke gravid
Bli gravid med BabyComp
BabyComp