Akupunktur for å bli gravid

Akupunktur for å bli gravid. En studie publisert i 2002 viser at akupunkturbehandling som gis 25 minutter før og 25 minutter etter IVF behandling gir en økt suksessrate for graviditet med ca 15 prosent. Akupunktur blir brukt i mange progressive infertilitet klinikker over hele verden med gode konkrete resultater. Akupunktur i forbindelse med IVF, vil i stor grad forbedre en kvinnes sjansene for å bli gravid.


Hva er akupunktur?
Akupunktur er en terapi hvor det settes inn tynne nåler i spesifikke punkter langs kroppens meridianer («energi-kanaler») som går langs og rundt på kroppen. Så lenge energien «Qi» får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene har vi god helse. Hvis energiflyten blir forstyrret av en eller annen grunn oppstår ubalanse som kan resultere i smerte og/eller sykdom. Ved å stimulere de rette punktene regulerer akupunktøren Qi og helsen gjenopprettes.

Akupunktur virker godt når man forsøker å få i gang eggløsningen. Det som enklest lar seg løse ved akupunktur i forbindelse med infertilitet, er å få i gang menssyklusen. Også hos kvinner med PCO – syndromet kan akupunktur bidra ved å regulere syklusen. Hvis man ikke kjenner årsaken er det vanskelig å si om akupunktur kan hjelpe eller ei. Unødig behandling er belastende både for terapeut og pasient. Noen kvinner blir ikke gravide, eller spontanaborterer gjentatte ganger. Når årsaken er kromosomfeil ved eggene, er det ikke noe akupunktur kan gjøre.

Akupunktøren hjelper også par som får assistert befruktning. Ved prøverør er det store spenningsmomentet ofte om egget fester seg eller ei. Innen dette området har akupunktur en dokumentert effekt. Akupunktur gir bedre blodgjennomstrømming i slimhinnen, da får denne mer næring, noe som gjør at egget fester seg lettere.

Det er gjort flere studier når det gjelder akupunktur og IVF. Akupunktur kan påvirke nevrotransmittorer som igjen stimulerer gonadotrophin frigjørende hormon, for deretter å påvirke menstruasjonssyklusen, eggløsningen og fertilitet. Man tror også at akupunktur kan stimulere blodtilførselen til livmor ved å påvirke det sympatiske nervesystemet i livmor. I tillegg kan akupunktur også stimulerer produksjonen av endorfiner som bl.a. demper vår biologiske stressrespons. I dette prosjektet ble 1366 kvinner, fordelt på 7 studier, inkludert i metaanalysen. Både ’sham akupunktur’ og ’ingen form for behandling’ ble benyttet som kontrollgrupper.

Resultatet i denne studien viste at akupunkturbehandling i forbindelse med egginnsetting (embryotransfer) tydet på økte sjanser og suksess for klinisk graviditet, pågående svangerskap og levende fødsler. Behandlingsopplegget i de ulike studiene varierte en del; noen fikk akupunktur samme dag som egginnsetting, noen fikk akupunktur i tiden før egginnsettig og noen fikk ved flere anledninger gjennom hele syklusen. Til nå tyder studier på at effekten er best når akupunktur gis samme dag som egginnsetting.

Hvem kan ha nytte av akupunktur for å bli gravid?
Det er tre grupper av mennesker som vanligvis blir behandlet med akupunktur for å bli gravid

1. Par, enten mann eller kvinne, eller begge deler, som ønsker å integrere akupunktur for å øke suksessraten for å bli gravid.

2. Par, enten mann eller kvinne, eller begge deler, som har valgt å følge en ikke-syntetisk vei mot en graviditet.

3. Par, som har ikke offisielt blitt diagnostisert for infertilitet, men som håper å bli gravid raskere, enten mann eller kvinne, eller begge deler.

Akupunktur har vist seg å ha positiv innvirkning på fertiliteten blant annet gjennom å øke blodsirkulasjonen lokalt til livmor og eggstokker.